Vermaak en mooie streekverkenningen stonden op het menu van de M2 Historic Rally 2004.

Vanaf de vroege vrijdagavond was de vinnige rallyploeg van Automag ter plaatse. Terwijl Bob en zijn medewerkers het technische gedeelte op de parking en de algemene organisatie voor hun rekening namen, verkende de Escort MKI een laatste maal het traject van de Marathon.

De start van de Historic Rally 2004.

Wat een verrassing, op amper 15 km van het einddoel : twee wegen waren ondergelopen en bij de doortocht van een dezer verzoop eveneens de ?delco’ ! Er kwam takelen aan te pas en vooral de beslissing om onze ingeschreven deelnemers in geen geval over deze wegen te sturen. Tijdens de nacht werd de CP (Check Point) en het kaartgegeven gewijzigd en de ondergelopen wegen geschrapt in het road book. Na 1 uur in de nacht kruipen we, op van de zenuwen, onder de wol om rond 6 uur in de morgen weer uit het bed te stappen om de aankomst en het onthaal van de 63 ingeschreven deelnemers in goede banen te leiden.

Ready to go !

63 voertuigen bij het vertrek is al een pluspunt, daar waar zo wat overal het aantal deelnemers in dalende lijn gaat.

Een ander pluspunt : de zon is van de partij en zal de hele dag bij ons blijven...
Vanaf 8.30 uur ronken de motoren en de parking loopt vol : voor de enen is het een weerzien en voor anderen dan weer een ontdekking...

Twee prachtige Abarth-wagens, een zeldzame OT 1300 en een Monomille trekken de aandacht ! Een lust voor het oog en een voldoening voor het oor !

Abarth OT 1300. Een lust voor het oog en een voldoening voor het oor !

Hierop volgden een tweetalige briefing en de start werd gegeven om 10.30 uur.
En weg zijn we voor een rit van 55 km, tussen Maasmechelen en Valkenburg, met een technisch parcours dwars door twee bebouwde voorsteden.

Abarth Monomille 1961

Om de aandacht van de co-piloten op de spits te drijven, moesten dit jaar, buiten de traditionele CP ?s, geplaatst door de organisator, ook driehoeken op hun punt, stopkentekens en de dorpsnaamborden worden opgemerkt.

Er was dus werk aan de winkel, vooral door de verscheidenheid, die het aantal vergissingen en vergetelheden snel de hoogte in dreef.

Iets wat ons er aan herinnert, dat bij een rally alleen die panelen in aanmerking komen die rechts van de weg zijn geplaatst, ook deze die u met uw wagen voorbijsteekt, maar niet degene die u eventueel in de verte kan zien.

Zo waren op het eerste kruispunt 3 CP’s te ontdekken en iets verder in Nederland een dorpsnaambord, dat in het midden van de weg was geplaatst en dus te verwaarlozen was !

Janssen & Bustin hadden veel pret met de Austin Healey.

De eerste man-controle bevond zich op de grens, daar waar men de overzet moest nemen ! Echt iets origineels en tevens de gelegenheid om een eerste pauze in te lassen, na 12 km ?ontledingen’ in deze omgeving.

Onze fotograaf, Eddy Coppée (coppeeeddy_turbo@yahoo.fr), die in het mooie bos van ?Waterval’ had post gevat om de voorbijzoevende voertuigen op de gevoelige plaat vast te leggen, riep ons even later op om te verklaren dat slechts drie wagens binnen de tijd waren voorbijgeraasd.

De twee NSU TT van Boquet en Lurquin waren in hun sas op deze kleine wegen, daar waar de Porsche 356 beslist zin had om te rijden, vermits Fresches-Lienne, ondanks hun nummer 67, voorbijraasden in 3de positie.

De Porsche van Fresches & Lienne zit zeer goed in het klassement ...

Blijkbaar heeft de volgorde meerdere deelnemers verstoord, in zoverre dat sommigen tot 30 minuten achterstand opliepen op het uurrooster.

Het was nochtans in een zeer goede luim - en vergeet niet dat dit ons doel is - dat ongeveer 30 deelnemers zich aanboden bij de tweede controle, die meteen de eerste rit afsloot.

MG TC racer in het zonnetje van Holland Casino te Valkenburg.

De meeste wagens brachten deze oefening tot een goed einde, met nul fouten of bijna en het is misschien hier dat het spel werd gespeeld.

Matagne-Schoonbroodt lijken verstrooid, beraadslagen onder elkaar, schrijven een CP op en komen toe bij de CS Out (Seconden Controle) zonder er zich echt rekening van te geven : dat levert hen 21 strafseconden op !

Fijn dat die erbij was : de Triumph Dolomite van Kinnaer (vader & zoon).

Intussen had de categorie Toerisme de overzet en de windmolens in de omgeving kunnen aanschouwen, vooraleer eveneens hetzelfde traject als de categorie Marathon aan te vatten.

Zo eindigt dit eerste deel bij Holland Casino, waar de mededingers even kunnen uitblazen tijdens een etentje en tevens hun meningen kunnen uitwisselen rondom ronde tafels in een ruime zaal met mooie vergezichten waar eveneens, op een groot scherm, de film van de ?Rallye des Légendes 2004’ werd geprojecteerd !

Bij de ranschikking merken we dat wel iedereen enkele CP’s heeft gemist, met het gevolg dat 13 deelnemers nog steeds mogen hopen het podium te halen !
Hier wil ik de eerste plaats onderlijnen van de BMW van Lacroix, ex aequo met de Alpine van Troupin, die bij deze gelegenheid ondersteund werd door een doorwinterde René Beyers.

De top 10 blijft klassiek, maar toch wil ik opmerken dat Polinard, die voor het eerst kennis maakte met onze organisatie, erg dicht volgt, evenals onze Franse vrienden uit... Calais met hun zeldzame CG 1200S.

Duhaut-Duhaut met de CG 1200S, niet op de juiste weg !!

Michel Somville volgt op enkele seconden van de koprijders en zal weldra zijn stuur overgeven aan zijn echtgenote...

Het vertrek van de tweede rit werd gegeven om 14.45 uur en zal er helemaal anders uitzien : een landelijke rit ten zuiden van Valkenburg van om en bij de 50 km, met een kaart van 1/25000.

Austin Healey MkI, Michel Meulemans op de juiste weg ... ?

Kort na het vertrek was er al een toezicht op de seconden, bij het verlaten van Groot-Welsden, met als gevolg een toeloop van voertuigen uit alle richtingen om die linkse haarspeldbocht toch maar te vinden waar, op het einde, een bemande-CP de deelnemers opwachtte.

Het was hier dat Siva en zijn Kever eveneens een stuk uit de rit misten, met het gevolg dat zij een CS misten door een gebrek in het kaartlezen. Idem voor Somville.
Een mooie bochtige weg, hier en daar door een bosje, bracht de deelnemers in Mheer waar een tweede ?kaartlezen’ enkele mannelijke co-piloten in verlegenheid bracht. En ja, hier ontdekten wij het pilotentalent bij meerdere dames, die hun plaats als co-piloot afstonden voor deze oefening in het kaartlezen !

Door de Voerstreek reden we België terug binnen, vooraleer via Lixhe met haar kronkelende wegen naar Veldwezelt te rijden. Er bleef de rallyrijders nog een laatste moeilijkheid over : met kaart en nummers de weg zelf uitstippelen !

Vermaak en streekverkenningen hebben wij dit genoemd !

Om bij het rally-rijden iets bij te leren, moet men durven iets uit te proberen en zich in het avontuur te storten ! Bravo voor allen, omdat jullie er in geloofden en voor uw volharding, daar waar enkelen pas in de nacht binnenliepen !

De Jaguar XK150 van Albert Renotte met Stefan De Geet, veel plezier.

En om een maximum aan hulp te bieden aan onze deelnemers, was er een bemande controlepost voorzien om in alle gemoedelijkheid een probleem recht te zetten om aldus de verloren gereden deelnemers terug op de goede weg te helpen of tenminste de mogelijkheid te bieden deze terug te vinden.

En vermits een andere regel bij het rally-rijden zegt dat men steeds goed het road-book moet lezen, waren wij verrast toen Matagne op de controle toekwam met de volgende uitroep : “De 5 met de 6 verbinden ? Dat is een ronde voor niets, want er was zelfs geen CP !”

Inderdaad Laurent, maar men moest de 5 niet met de 6 verbinden, doch met de 7 !
Ontgoocheling alom... men had zich laten vangen ! Maar zij waren ook niet de enigen en dit gevalletje zou ook de rangschikking niet door elkaar schudden.

Veldkamp-Kuiper met de Alfa Romeo Sprint 1964.

Terwijl we met genoegen vernamen dat Faccilongo, die tijdens de ochtenduren helemaal de kluts kwijt leek, beslist had om ondanks alles vol te houden en dat de Porsche van De Greef, evenals de 2 PK van Dehalu, hun allereerste ondervindingen op rally-gebied opdeden, dook plotseling de Porsche 356 van Fresches-Lienne op om hun road-book uit te rijden. Met een kleine slip beklemtoonden zij hun voldoening betreffende deze dag en overhandigden hun CP-blad.

Dit brengt ons bij de eerste correcties aangebracht door Marjorie, die wel twee lange uren langs de weg verbleef om de ontbrekende vakjes, doorhalingen of vergissingen te tellen om tenslotte tot het besluit te komen dat er een reeks CP-bladen ontbraken ! Dit kan ook bij de besten voorvallen, laat ons dat niet vergeten.

Wanneer Dechamps-Dechamps ons mededelen dat 2 CP’s ?verdwenen’ zijn, beslissen wij ogenblikkelijk om deze voor iedereen te schrappen. Dat ook is passie en gastvrijheid ; wat vooral telt is deelnemen en zich vermaken !

Safety Fast met de MGB.

De Daf Marathon, Abarth, MG, Volvo, Fiat 500 en andere wagens die meereden met het road-book Toerisme vervoegden later eveneens het peloton, om de dag mooi af te sluiten en terug naar Maasmechelen te rijden.

De groep mededingers liep nu op in de velden dicht bij de laatste CP en hier wil ik hulde brengen aan Englebert-Persoons die de kaart verkozen boven de gemengde vakjes en deze namiddag op een mooie 3de plaats eindigden, met de haren in de wind in hun Lotus Seven...

Een kleine ontgoocheling weliswaar was er bij de leiders Lacroix met hun BMW die de opgave met ?de uit te stippelen weg’ misten door het fameuze punt ?6’ te pakken om op die manier verschillende CP-vergissingen op te stapelen over enkele kilometers.

De steeds op punt staande NSU van Lurquin, met de BMW van Clavareau en de MG van Minguillon vormden onder elkaar een mooi en interessant peloton, terwijl Somville en Larussa volhardden, ondanks de invallende duisternis, om hun road-book uit te rijden. Alle eer komt hen toe !

In een goede luim werden later de resultaten bekend gemaakt en onder een luid applaus bestegen het podium :

- 3. Siva-Libert (VW Kever)
- 2. Matagne-Schoonbroodt (MG B)
- 1. Fresches-Lienne (Porsche 356)

Na het uitwisselen van enkele meningen, raadgevingen, opmerkingen en vooral veel vrolijkheid en geschenkjes, nam iedereen afscheid maar niet zonder eerst afspraak te hebben gemaakt om elkaar terug te zien op de Rallye des Légendes 2005 !

In een Argentijns restaurant in de omgeving droomden wij later weg, over toekomstmogelijkheden, zoals een rally over 2 dagen met een nacht op hotel, of een rally bij valavond of nacht in het vroege seizoen, of andere en nieuwe spitsvondigheden die we zouden kunnen inlassen...

Ach, wat een passie... Met vermaak en streekverkenningen !...

P.Y. Hendrickx

...En ik zou er dit nog willen aan toevoegen : BRAVO aan Pierre-Yves voor deze prachtige rit, voor het vele werk dat er aan te pas kwam en dit alles enkel en alleen voor ?uw genoegen bij deze rally’. Dit alles terwijl hij de droefheid van zijn onlangs overleden vader te verwerken kreeg en daarna nog eens het overlijden van zijn grootmoeder. Ik ben er van overtuigd dat uw vriendschap en gelukwensen, op het einde van de rit, hem een warm gevoel hebben gegeven.

Ik noem dit Passie en Moed...

Bob

Lees ook franse vertaling

Vos commentaires

 • Le 2 novembre 2004 à 17:14, par duhem En réponse à : > Vermaak en mooie streekverkenningen stonden op het menu van de M2 Historic Rally 2004.

  Hallo organisatoren,

  Het alfa Guilia spider team heeft meer dan plezier gehad !

  ’t Was goed en vol "obstacles" ! Als "groentjes/beginnelingen" hebben we veel geleerd, en onze 2e rit was stukken, beter dan de eerste !!!! Ons doel : historische rally’s te leren kennen, en de eerste kinderziekten leren... dat doel is door jullie rally zeker bereikt : in de wagen hebben we veel plezier gehad met ons eigen "geklungel !".

  De tweede tour hebben we gereden tot de autostrade van Voeren ( nr 60 ?). We besloten dan naar huis te keren en hebben jullie per sms verwittigd dat we niet meer gingen binnenkomen.

  Volgende keer doen we het waarschijnlijk beter. We komen zeker terug !!!!!

  2 opmerkingen, positief bedoeld :

  naamkaartjes voor elke piloot/ copiloot geven bij ’t inschrijven
  informele buffer met losse babbel voor het eten
  bij het binnenkomen van de maaltijd, gign elk team zowat apart zitten, en was er niet echt "contact" in het begin....

  Het is misschien handig van ons even op te vangen aan "staande" tafeltjes... (zijn zelfs bereid zelf te betalen voor een aperitiefje !) Bij dit informele moment kan dan iedereen informeel rondlopen en de andere teams herkennen aan een naamkaartje (merk/ type/ voornaam) en informeel sponaan "socialiseren". Daarna kan er aan tafel gegaan worden om te lunchen, en het ijs zal gebroken zijn. Nu komt iedereen binnen, weet niet goed bij wie te zitten en er wordt verspreid gegeten, zonder echt direct contact te hebben. Dit zou opgevangen kunnen worden door de informele aperitief terwijl men rechtstaat. Door de naamkaartjes te lezen zou men ook veel vlugger informeel contacten leggen.

  Opieuw dit is positief bedoeld !

  Startplaats + ontbijt : 10/10. De locatie + middageten was zeer verzorgd : 10/10. Roadboek 12/ 10. Prijs : okee, no problem !!!! De baantjes en routes waren gezellig verwarrend en goed georganiseerd ! Onze conclusie 12/10 voor alle organisatoren !

  Het was voor ons ons een ZEER TOFFE RIT, en we doen het opnieuw in 2005 !

  jpduhem

 • Le 2 novembre 2004 à 17:15, par duhem En réponse à : > Vermaak en mooie streekverkenningen stonden op het menu van de M2 Historic Rally 2004.

  Hallo organisatoren,

  Het alfa Guilia spider team heeft meer dan plezier gehad !

  ’t Was goed en vol "obstacles" ! Als "groentjes/beginnelingen" hebben we veel geleerd, en onze 2e rit was stukken, beter dan de eerste !!!! Ons doel : historische rally’s te leren kennen, en de eerste kinderziekten leren... dat doel is door jullie rally zeker bereikt : in de wagen hebben we veel plezier gehad met ons eigen "geklungel !".

  De tweede tour hebben we gereden tot de autostrade van Voeren ( nr 60 ?). We besloten dan naar huis te keren en hebben jullie per sms verwittigd dat we niet meer gingen binnenkomen.

  Volgende keer doen we het waarschijnlijk beter. We komen zeker terug !!!!!

  2 opmerkingen, positief bedoeld :

  naamkaartjes voor elke piloot/ copiloot geven bij ’t inschrijven
  informele buffer met losse babbel voor het eten
  bij het binnenkomen van de maaltijd, gign elk team zowat apart zitten, en was er niet echt "contact" in het begin....

  Het is misschien handig van ons even op te vangen aan "staande" tafeltjes... (zijn zelfs bereid zelf te betalen voor een aperitiefje !) Bij dit informele moment kan dan iedereen informeel rondlopen en de andere teams herkennen aan een naamkaartje (merk/ type/ voornaam) en informeel sponaan "socialiseren". Daarna kan er aan tafel gegaan worden om te lunchen, en het ijs zal gebroken zijn. Nu komt iedereen binnen, weet niet goed bij wie te zitten en er wordt verspreid gegeten, zonder echt direct contact te hebben. Dit zou opgevangen kunnen worden door de informele aperitief terwijl men rechtstaat. Door de naamkaartjes te lezen zou men ook veel vlugger informeel contacten leggen.

  Opieuw dit is positief bedoeld !

  Startplaats + ontbijt : 10/10. De locatie + middageten was zeer verzorgd : 10/10. Roadboek 12/ 10. Prijs : okee, no problem !!!! De baantjes en routes waren gezellig verwarrend en goed georganiseerd ! Onze conclusie 12/10 voor alle organisatoren !

  Het was voor ons ons een ZEER TOFFE RIT, en we doen het opnieuw in 2005 !

  jpduhem

 • Le 14 novembre 2004 à 17:34 En réponse à : Prima georganiseerde tocht !

  Misschien wat laat, maar alsnog bedankt voor een hele leuke dag die voor ons tot aan het begin van de avond duurde : het was al donker toen we eindelijk in Maasmechelen arriveerden.

  Ik weet niet precies wat we allemaal fout hebben gedaan maar als ik naar de gemiddelde snelheid van vooral het ochtendgedeelte kijk, geloof ik dat we het parcour beter lopend hadden kunnen afleggen.

  ’s Middags ging het een stuk beter en kon er lekker worden doorgereden over de talloze "alleen voor landbouwvoertuigen" weggetjes die jullie hadden weten te vinden.

  Hopelijk tot volgend jaar.
  Dolf en Ron,
  Sittard

 • Le 16 novembre 2004 à 08:29, par Bob En réponse à : > Vermaak en mooie streekverkenningen stonden op het menu van de M2 Historic Rally 2004.

  Wij danken u voor deze vriendelijke en positieve reaktie. Inderdaad, als u veel plezier beleefde en iets bijgeleerd heeft in "historische rally navigatie" dan hebben we ons doel ook bereikt !

  Pech dat jullie niet tot de aankomst kwamen, de "speciale" in de velden van Riemst was zeker iets voor jullie geweest, en wat ook van belang is om bij te leren, is het drink-babeltje met de andere deelnemers na de aankomst.

  We zien jullie graag terug, tot in 2005 !

 • Le 16 novembre 2004 à 08:37, par Bob En réponse à : > Prima georganiseerde tocht !

  Dank u Ron & Dolf. We zijn tevreden dat jullie het een leuke dag vonden.

  Volgend jaar doen jullie het zeker nog iets beter ! Het belangrijkste is je passie laten losbreken, en er een prettige dag van maken, en dat is gelukt ! Proficiat.

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Attention, votre message n’apparaîtra qu’après avoir été relu et approuvé.

Qui êtes-vous ?
Ajoutez votre commentaire ici
 • Ce champ accepte les raccourcis SPIP {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.